תקנון


טופס גילוי נאות
 
קונים פלוס בע"מ ח.פ 514815976 רחוב משה לוי 14 ראשון לציון  מיקוד 75658
טלפון מרכז שירות 1-900-722-555  אתר : KONIM-PLUS.CO.IL בעסקת מכר מרחוק- , רשאי הצרכן לבטל את העסקה בכתב (לפי סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן)- (1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם ;העוסק רשאי לגבות דמי ביטול מהצרכן בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם; הצרכן חייב למסור את הממכר לעוסק במקום עסקו, ולא במקום בו קיבל את הממכר. בשני המקרים רשאי העוסק לתבוע את הצרכן בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
לקוח שגילו מעל גיל 65 רשאי  לבטל העיסקה בכתב[לפי סעיף 14 ג'] לחוק הגנת הצרכן-מיום עשיית העיסקה ועד 4 חודשים מיום קבלת הנכס
או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים,לפי המתואר מביניהם.
 
מסמך זה מהווה טופס גילוי נאות כנדרש בחוק ומודפס בגב כל חשבונית ומחיל את כל פירטי העסקה.
 
1.       בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה שמוצר פגום), על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאחד מסניפי קונים פלוס על חשבונו.
2.       יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לסניפי קונים פלוס על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי לאחד מהסניפים. ככל שיבקש הרוכש כי קונים פלוס תוביל את המוצר המוחזר לאחד מסניפיה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בקונים פלוס.
אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010 
3.     עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. קונים פלוס מתחייבת להשיב לרוכש  את כספי הרכישה, וזאת בכפוף לתנאים הבאים: זיכוי במזומן על מוצר שהוחזר, יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה, כך שעד 200 ₪ יינתן החזר כספי בסניף או זיכוי חשבון כרטיס האשראי, לפי שיקול דעתה של קונים פלוס, ומעל 200 ש"ח -על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.
4. על אף האמור בחוק מכר מרחוק החברה החילה את השינויים העתידיים שיבצעו בחוק מכר מרחוק התיקון לחוק מאפשר לבטל עסקאות מכר מרחוק ורוכלות במשך של עד 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הגילוי לאנשים עם מוגבלות, לאזרחים וותיקים ולעולים חדשים.

 
אחריות ושירות 
1.       כל המוצרים המוצעים לרכישה ב- קונים פלוס הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
2.       האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
3.       בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות חברת קונים פלוס תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.
  1. תקנון בדבר מימוש נקודות/ חברות מועדון המבוצעות במסגרת רכישות בחברה ניתן לצפות באתר החברה.
 
  1. יצירת קשר וקבלת מידע : דואר אלקטרוני sherut4u@konim-plus.co.il    או באמצעות צור קשר באתר www.konim-plus.co.il  , מענה אנושי בימים א-ה שעות 9:00-15:00 , באמצעות פקס: 03-6031608 , כתובת למשלוח מכתבים משה לוי 14 ראשון לציון  , משלוח מוצרים למושב מזור מחסן מס' 10 יש לתאם מראש ולנסוע עפ"י הוראות השילוט במקום ו/או ע"י אפליקציית WAZE

תקנון כרטיס ההטבות 2014 וצבירת נקודות

מונחים ראשוניים

כרטיס הטבות – כרטיס המאפשר ללקוח לרכוש מוצר עפ"י בחירתו (מתוך רשימה משתנה שתוצג ע"י נציג מרכז ההזמנות) ולקבל יחד אתו 12 מוצרים בשווי משתנה מ-150 ₪ ועד 300 ₪ הניתנים במתנה במסגרת הרכישה, בנוסף זכאי הלקוח לקבל עוד 12 מוצרים בעלי ערך כספי דומה וזאת אך ורק בדמי משלוח על הלקוח ליצור קשר בעצמו לקבלת ההטבות.
צבירת ניקוד – במעמד כל רכישה שיבצע הלקוח יהיה זכאי לצבירה של נקודות אשר ישמשו אותו לרכישות עתידיות בחברה.
חברי מועדון – כל לקוח אשר החליט להצטרף בתשלום ולהימנות עם אחד מהמועדונים : " קונים פלוס עדיף" "קונים פלוס זהב " , " קונים פלוס פלטינה ".

אופן צבירת הנקודות וניצולם
צבירת נקודות – כל לקוח אשר רוכש מוצרים/ שירותים בחברה זכאי לצבירת נקודות.

ערך הניקוד -  שווי נקודה הינה ערך של 10% משווי ההזמנה אותה ביצע הלקוח בשלמותה.
נציל נקודות – כל לקוח יכול למשש עד 20% מערך ההזמנה בנקודות ובלבד שלא מדובר במוצרי הטבה או במבצעים אשר מפורסמים בקטלוגים השונים של החברה (ממחיר מחירון המוצר).
ניצול נקודות ע"י חברי מועדון- לקוחות חברי מועדון ייהנו מהטבה נוספת בשלב ניצול הנקודות ויוכלו לנצל עד  5% נוספים מערך ההזמנה כלומר שימוש של 25% מערך ההזמנה בתשלום ע"י נקודות הנצברות.
 
הערות:
היות וכרטיס ההטבות ו/או הצטרפות למועדון ניתנות ללקוח במסגרת הסכמים עם גופים נוספים אשר מספקים הטבות ומוצרים לחברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף/לשנות/ולבטל את יחסי ההמרה ו/או סוגי ההטבות הנתינות ללקוח עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
במקום ההטבות הקיימות תציע החברה הטבות זמינות אחרות אשר תחלפנה את ההטבות הישנות/ הלא רלוונטיות.
לקוח אשר לא יצר קשר עם החברה למימוש ההטבה החודשית לא יהיה זכאי לקבלה בתאריך אחר אלא רק באותו החודש הקלנדרי. כל חודש מוצר אחד בלבד במחיר דמי משלוח ביטוח ואריזה! החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת במתן הטבה ללקוח שאינו עומד בתקנון.


 
 
 
דף הבית אודותינו תקנון הצהרת פרטיות משלוחים והחזרות דרושים צור קשר
מצא אותנו ב:
© כל הזכויות שמורות לאתר קונים פלוס